Anul I - AM

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
1.00 Bazele cercetarii experimentale 1
2.00

Sisteme si echipamente actuale si de perspectiva util. in constr. motoarelor pentru automobile

1
3.00 Ingineria si legislatia mediului 1
4.10 Energii alternative cu poluare redusa pentru automobile 1
4.20 Sisteme alternative de propulsie pentru automobile 1
5.00 Activitate de cercetare-proiectare 1 1
6.00 Tehnici avansate in diagnosticarea automobilelor 2
7.00 Materiale biodegradabile, lubrifianti si combustibili ecologici pentru automobile 2
8.00 Sisteme si echipamente avansate utilizate in constructia automobilelor 2
9.10 Elemente avansate de dinamica automobilelor 2
9.20 Siguranta activa si pasiva la automobile 2
10.00 Activitate de cercetare-proiectare 2 2
201.00 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 1
202.00 Proiectarea si managementul programelor educationale 2
203.10 Comunicare educationala 2
203.20 Metodologia cercetarii educationale 2
203.30 Educatie integrata 2

 

 

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490