Anul I - AR

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
1.00 Analiza matematica 1
2.00 Chimie 1
3.00 Stiinta si ingineria materialelor 1
4.00 Geometrie descriptiva 1
5.00 Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala 1
6.00 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I 1
7.00 Disciplina socio-umana I 1
8.00 Limbi moderne I 1
9.00 Educatie fizica si sport I 1
10.00 Matematici speciale 2
11.00 Desen tehnic si infografica I 2
12.00 Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II 2
13.00 Fizica 2
14.00 Tehnologia materialelor 2
15.00 Mecanica I 2
16.10 Disciplina socio-umana II 2
16.20 Etica si integritate academica 2
17.00 Limbi moderne II 2
18.00 Educatie fizica si sport II 2
19.00 Practica de domeniu I (2 sapt) 2
100.00 Psihologia educatiei 1
101.00 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria si metodologia curriculumului) 2

 

 

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490