Anul I - IBAIA

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
1.00 Bazele cercetarii experimentale 1
2.00

Procese de producere a energiei din surse regenerabile (agricultura si industrie alimentara)

1
3.00 Biosisteme in agricultura 1
4.10 Agrobiologie 1
4.20 Agrotehnica avansata 1
5.00 Activitate de cercetare-proiectare 1 1
6.00 Controlul calitatii produselor agroalimentare 2
7.00 Sisteme de monitorizare si control a lucrarilor agricole 2
8.00 Producerea, testarea si utilizarea biocombustibililor 2
9.10 Elemente de ecologie agricola 2
9.20 Biotehnologie agricola 2
10.00 Activitate de cercetare-proiectare 2 2
201.00 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 1
100.00 Limbi straine aplicate 2
101.00 Masini si echipamente agricole 2
202.00 Proiectarea si managementul programelor educationale 2
203.10 Comuniacre educationala 2
203.20 Metodologia cercetarii educationale 2
203.30 Educatie integrata 2

 

 

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490