I - TAIA (RO)

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
1.00 Managementul motoarelor cu ardere interna 1
2.00

Teoria automatizarii componentelor autovehiculelor I

1
3.00 Sisteme auxiliare actuale ale motoarelor cu ardere interna 1
4.00 Retele de comunicatie pentru autovehicule 1
5.10 Tehnologii avansate de fabricatie in industria autovehiculelor 1
5.20 Tehnologia fabricatiei autovehiculelor asistata de calculator (CAM) 1
6.00 Activitate de cercetare-proiectare 1 1
7.00 Sisteme de propulsie electrice si hibride 2
8.00 Proiectarea asistata de calculator a grupului motopropulsor 2
9.00 Teoria automatizarii componentelor autovehiculelor II 2
10.00 Dinamica autovehiculelor 2
11.10 Materiale avansate pentru autovehicule 2
11.20 Chimia si materialele bateriei vehiculelor electrice 2
12.00 Activitate de cercetare-proiectare 2 2
201.00 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 1
202.00 Proiectarea si managementul programelor educationale 2
203.10 Comunicare educationala 2
203.20 Metodologia cercetarii educationale 2
203.30 Educatie integrata 2

 

 

I - TAIA (EN)

Educational plan

Code Subject Semester
1.00 Internal Combustion Engine Electronic Management 1
2.00

Theory and Automatization of the Automotive Components I

1
3.00 Auxiliary Internal Combustion Engine Components 1
4.00 Communication BUS Architecture 1
5.10 Manufacturing and Production in Automotive Engineering 1
5.20 CAM Engineering in Manufacturing 1
6.00 Research Activity 1 1
7.00 Electric and Hybrid Powertrains 2
8.00 Internal Combustion Engine and Transmission/Vehicle Powertrain CAD/CAE 2
9.00 Theory and Automatization of the Automotive Components II 2
10.00 Vehicle Dynamics 2
11.10 Advanced Materials in Automotive Engineering  2
11.20 Chemistry and Materials of Electric Vehicle Batteries 2
12.00 Research Activity 2 2
201.00 Psychopedagogy of teenagers, youth and adults 1
202.00 Educational Programmes: Project and Management 2
203.10 Educational Communication 2
203.20 Methodology of Educational Research  2
203.30 Integrated Education 2

 

 

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490