Anul II - AM

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
11.00 Tehnici avansate de modelare si simulare, CAD/CAM 1
12.00

Gestionarea si reciclarea automobilelor scoase din uz

1
13.00 Tehnici avansate de evaluare si reducere a poluarii la automobile 1
14.00 Asigurari, leasing, taxe si impozite (de mediu, de drum) 1
15.10 Tehnologii avansate si concepte ecologice in exploatarea automobilelor 1
15.20 Sisteme avansate de navigare: GPS GIS pentru automobile 1
16.00 Activitate de cercetare-proiectare 3 1
17.00 Practica de cercetare 2
18.00 Elaborare lucrare de disertatie 2
19.00 Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie 2
20.00 Sustinere lucrare disertatie 2