Anul II - AM

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
11.00 Tehnici avansate de modelare si simulare, CAD/CAM 1
12.00

Gestionarea si reciclarea automobilelor scoase din uz

1
13.00 Tehnici avansate de evaluare si reducere a poluarii la automobile 1
14.00 Asigurari, leasing, taxe si impozite (de mediu, de drum) 1
15.10 Tehnologii avansate si concepte ecologice in exploatarea automobilelor 1
15.20 Sisteme avansate de navigare: GPS GIS pentru automobile 1
16.00 Etica si integritate academica 1
17.00 Activitate de cercetare-proiectare 3 1
18.00 Practica de cercetare 2
19.00 Elaborare lucrare de disertatie 2
20.00 Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie 2
21.00 Sustinere lucrare disertatie 2
204.00 Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii (invatamant liceal, postliceal) 1
205.10 Managementul organizatiei scolare 1
205.20 Politici educationale 1
205.30 Educatie interculturala 1
206.00 Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal) 2
207.00 Examen de absolvire nivel II 2

 

 

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490