ANUL III - MIAIA

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
36.00 Organe de masini II 1
37.00 Organe de masini II (Proiect) 1
38.00 Mecanica fluidelor II 1
39.00 Mecanisme II 1
40.00 Termotehnica II 1
41.00 Metoda elementului finit 1
42.00 Actionari hidraulice si pneumatice 1
43.00 Teoria sistemelor si automatizarilor 1
44.00 Management 1
45.00 Masini agricole 2
46.00 Tehnologia productiei agricole 2
47.00 Utilaje pentru prelucrarea si pastrarea produselor 2
48.00 Motoare cu ardere interna I 2
49.00 Tehnologia prelucrarii productiei agricole 2
50.10 Masini si instalatii horticole 2
50.20 Sisteme cu microprocesoare 2
51.10 Initierea afacerilor 2
51.20 Organizarea si dotarea atelierelor mecanice 2
52.10 Echipamente auxiliare pentru masini agricole 2
52.20 Masini si instalatii pentru reciclarea deseurilor 2
53.00 Practica de specialitate (3 sapt) 2
105.00 Comunicare prin internet 1
106.00 Creativitate si inventica 1
107.00 Instruire asistata de calculator 1
108.00 Practica pedagogica I 1
109.00 Conducerea tractorului 2
110.00 Managementul clasei de elevi 2
111.00 Practica pedagogica II (12 sapt) 2
112.00 Examen de absolvire nivel I 2

 

 

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490