Lista membrilor avizati

Candidații pentru Consiliul Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică in ordinea numărului de voturi primite în Departament

 

Departamentul AUTOVEHICULE RUTIERE ȘI TRANSPORTURI

(Numar mandate disponibile: 8)

Departamentul INGINERIE MECANICĂ

 

(Numar mandate disponibile: 5)

Departamentul MECATRONICĂ ȘI DINAMICA MAȘINILOR

(Numar mandate disponibile: 5)

1

BARABAS ISTVAN

1

DUDESCU MIRCEA CRISTIAN

1

BARA MIRCEA VIOREL

2

VARGA BOGDAN OVIDIU

2

OPRUȚA DAN

2

MÂNDRU DAN SILVIU

3

BODEA SANDA MARIANA

3

BĂLAN MUGUR CIPRIAN

3

BRIȘAN CORNEL

4

MOLDOVANU DAN

4

PLEȘA ANGELA

4

TĂTAR MIHAI OLIMPIU

5

BURNETE NICOLAE

5

SUCIU MIHAELA

5

BĂLAN RADU NICOLAE

6

TODORUȚ IOAN ADRIAN

 

 

6

HANCU OLIMPIU

7

FILIP NICOLAE

 

 

7

STAN SERGIU DAN

8

GHEREȘ MARIUS ION

 

 

8

RUSU ALINA CRISTINA

9

BĂLDEAN DORU LAUREAN

 

 

 

 

 

Candidații pentru Senatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca în ordinea numărului de voturi primite în Departament

 

Departamentul AUTOVEHICULE RUTIERE ȘI TRANSPORTURI

(Numar mandate disponibile: 2)

Departamentul INGINERIE MECANICĂ

 

(Numar mandate disponibile: 2)

Departamentul MECATRONICĂ ȘI DINAMICA MAȘINILOR

(Numar mandate disponibile: 2)

1

BURNETE NICOLAE

1

DUDESCU MIRCEA CRISTIAN

1

BARA MIRCEA VIOREL

2

FILIP NICOLAE

2

SUCIU MIHAELA

2

BRIȘAN CORNEL

3

BĂLDEAN DORU LAUREAN

 

 

3

STAN SERGIU DAN

 

 

 

 

4

BĂLAN RADU NICOLAE

Director de departament

Membru Consiliul Departamentului

Membru Consiliul Facultatii

Membru Senat