CAZARE 2022-2023 - actualizat 29.09.2022 ora 20.00

Cazarea studenților Facultății de ARMM se face în Complexul Studențesc Mărăști, căminul 2B, strada Fabricii de Zahăr nr. 58.

Maine, 30.09.2022 in intervalul orar 9-14 se vor prezenta la cazare studentii de pe Lista de rezerva de la pozitia 99 pana la pozitia 111 inclusiv.

Lista de rezerva

Azi, 29.09.2022 in intervalul orar 13-18 se vor prezenta la cazare studentii de pe Lista de rezerva de la pozitia 1 pana la pozitia 98 inclusiv.

Lista aditionala - 28.09.2022

Lista aditionala - 27.09.2022

Lista cu studentii straini (cetateni din Republica Moldova, diaspora, EU, non-EU, UE)

Caz social

Lista cu studentii cu activitati in organizatiile studentesti

Familisti

Doctoranzi

Lista cu studentii cu cerere de cazare in camera cu 2 paturi

Lista de cazare cu studentii admisi in anul I LICENTA

Lista de cazare cu studentii admisi in anul I MASTER

Lista de cazare cu studentii integralisti

Lista de cazare cu studentii cu credite restante

 

CALENDARUL CAZĂRILOR an universitar 2022-2023

Prima zi 27.09.2022 orele 8-20:

Studenţii din anul I licenţă

A doua zi 28.09.2022 orele 8-20:

Studentii la master, studentii casatoriti, doctoranzii, angajatii tineri si anul VI si V arhitectura

Studentii din anul IV, III, II licenta

Observatie: se va respecta aceasta ordine!

A treia zi ( 29.09.2022), orele 8.00 – 11.00:

Studenții care nu s-au putut prezenta din motive obiective în zilele anterioare și au anunțat comisia de cazare din căminul în care au fost repartizați

A treia zi ( 29.09.2022), orele 13.00 – 18.00:

Studenții cu drept de cazare în urma glisării listelor în limita locurilor disponibile

A patra zi (30.09.2022), orele 9.00 – 14.00:

Studenţii cu drept de cazare în urma unei noi glisări în limita locurilor disponibile din ziua anterioară

 

Studenții sunt obligați să se prezinte la data, ora și locația fixată conform listelor întocmite și afișate de comisia de cazare a facultății. În caz contrar studenții își pierd dreptul de cazare conform art. 18.

Dacă din motive obiective prezența studentului nu este posibilă la data și ora stabilită acesta, pentru a nu-și pierde locul în cămin, va anunța prin email comisia de cazare din căminul unde a fost repartizat până cu o zi de începerea cazărilor.

Acte necesare la cazare:

- actul de identitate, in original si copie sau procura notariala (daca este cazul);

- 4 fotografii tip buletin (3/4);

- aviz epidemiologic eliberat de catre medicul de familie sau de catre medicul de la cabinetele medicale aflate in complexele studentesti;

- copie dupa certificatul de nastere;

- adeverinta de salariat a parintelui/parintilor, vizata de unitatea scolara, pentru studentii care solicita gratuitate la cazare conform art. 277 din Legea Educatiei Nationale.

 

Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești

 

Go back