Decizia BCA 6 din 16.01.2022 Măsuri de siguranță epidemiologică pentru sesiunea de iarnă 2022

Biroul Consiliului de Administraţie întrunit in 16.01.2022 a emis Decizia nr. 6/16.01.2022 referitoare la obligativitatea studenţilor de a completa declaraţia pe proprie răspundere ataşată şi de a o preda cadrului didactic la intrarea în examen/verificare. Declaraţiile vor fi apoi predate secretariatelor departamentelor.

Menţiune: sunt valabile şi formularele de declaraţie transmise anterior, cu singura observaţie că CNP-ul şi numărul matricol sunt opţionale, la punctul 3 din declaraţie s-a adăugat “7 zile”, iar în titlu s-a adăugat “pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2 cu ocazia participării la examenul de ____din data de _____ “

Completările se pot face cu scris de mână pe modelul anterior.

Decalarație pe proprie răspundere (studenți români) - actualizat 16.01.2022

Declarație pe proprie răspundere (limba engleză), studenți ERASMUS - actualizat 16.01.2022

Notă de informare referitoare la declarațiile studenților - actualizat 16.01.2022

Decizia BCA din 16.01.2022

Go back