Marire nota

Studenții care doresc să participe în sesiunea de iarnă restanță la mărire de notă trebuie să completeze cererea (model cerere) și să o trimită pe email (contact secretariat) până în data de 08.02.2022. Susținerea examenului de mărire de notă se va face în data planificată pentru restanță.

Regulament ECTS

Art. 7.15 Reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătăţirii notei este posibilă la cel mult patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor pe an (dintre care două cu taxă). Evaluarea are loc în sesiunea de consultaţii şi restanţe aferentă semestrului, sau în cele cu taxă a anului universitar în care examenele au fost promovate. Dacă studentul nu şi-a îmbunătăţit nota, acestuia îi va fi recunoscută nota obţinută iniţial, operată în sistem.

Go back