Marire nota

Studentii care doresc sa participe in sesiunea de iarna restanta la marire de nota vor depune cererea (model cerere) la secretariat sau se trimite pe email (contact secretariat) pana la data de 16.02.2023. Sustinerea examenului de marire de nota se va face in data planificata pentru restanta.

 

Regulament ECTS

Art. 7.15 Reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătățirii notei este posibilă la solicitarea studentului, la cel mult patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor pe an universitar (dintre care două cu taxă). Evaluarea are loc în sesiunea de consultații și restanțe aferentă semestrului, sau în cele cu taxă ale anului universitar în care examenele au fost promovate. Dacă studentul nu și-a îmbunătățit nota sau nu s-a prezentat la evaluare, acestuia îi va fi recunoscută nota obținută inițial, operată în sistem. Neprezentarea la evaluarea îmbunătățirii notei nu anulează solicitarea.

 

Go back