Taxe aferente sem I - termen scadent 10.01.2022

Termenul de plata pentru taxele aferente semestrului I ( R 2 - taxă şcolarizare şi examene ECTS) este data de 10.01.2022 !

Plata se poate face la Biroul de Taxe al UTC-N pana in 10.01.2022, ora 14:00 sau on-line pană la ora 24:00.

Studenții care nu achită obligațiile financiare vor fi exmatriculați și nu se pot prezenta în sesiune.

Go back