VOLUNTARIAT semestrul I

Evaluarea dosarelor studentilor înscrisi si acceptati în programul de voluntariat și acordarea calificativului Admis/Respins se va face dupa urmatorul calendar:

- depunerea dosarelor la secretariatul facultății până la data de 21.02.2023 ora 12;
- evaluarea dosarelor  și acordarea calificativului Admis/Respins în data de 21.02.2023 ora 14

Conform Regulamentului de_acordare_a creditelor_pentru_activitatea_de_voluntariat, dosarul trebuie sa contină:

a. Raportul de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (Anexa 3);
b. Certificatul de voluntariat/Adeverință din partea organizației - gazdă (Anexa 4) în cadrul căreia a participat la activitățile de voluntariat, care să ateste numărul orelor de voluntariat (50 ore pentru creditele dintr-un semestru);
c. Evaluarea realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul organizației - gazdă în care s-a realizat activitatea de voluntariat (Anexa 5);
d. Copii ale diplomelor/titlurilor/certificatelor obtinute, dacă este cazul.

Anexele 3-4-5 se regasesc in Regulamentul atasat.

Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:
a. datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;
b. numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
c. numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;
d. numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;
e. perioada şi numărul de ore de voluntariat;
f. numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;
g. numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei - gazdă;
h. menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat".

Raportul de activitate va conţine următoarele elemente:

  1. activităţile de voluntariat prestate;
  2. atribuţiile asumate;
  3. aptitudinile dobândite.

Go back