Finalizare studii

IMPORTANT !!!

Având în vedere Hotărârea Consiliului Facultății,  NU se organizează examene de finalizare a studiilor (examen de diplomă, examen de disertație) în sesiunea FEBRUARIE 2023.

Absolventii din promotiile anterioare care doresc sa se inscrie la examenul de licenta/disertatie din sesiunea SEPTEMBRIE 2022 trebuie sa completeze cererea (avizata si de conducatorul stiintific) si sa o trimita pe email la adresa mihaela.ungurean@staff.utcluj.ro pana in data de 24.08.2022. Model cerere pentru inscriere la licenta/disertatie in sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Programarea examenelor finalizare studii - Sesiunea SEPTEMBRIE 2022

Comisii finalizare studii

Regulament finalizare studii

În atenția tuturor absolvenților (licență și master):

Pentru susținerea examenului de finalizare studii trebuie parcurși următorii pași:

A. Transmiterea în format electronic a lucrărilor de finalizare a studiilor, pentru verificare anti-plagiat, se va face conform calendarului, către secretarii comisiilor.

Predarea lucrării de finalizare a studiilor se va face în format tipărit la Comisia de finalizare studii în data susținerii examenului.

Documente obligatorii care vor fi transmise secretarilor comisiilor:

Se vor încărca fișierele doar în format PDF, cu numele și structura:

1. Nume_Prenume_Fisa_de_inscriere.pdf (Model fisa Licenta / Model fisa disertatie)

2. Nume_Prenume_Anexa_A.pdf (va conține toate anexele care în format tipărit sunt primele pagini ale lucrării, Anexa 1, 2, 3, 4, 5, 6)

3. Nume_Prenume_Lucrare.pdf (va conține lucrarea în sine, inclusiv bibliografia)

4. Nume_Prenume_Anexa_B.pdf (va conține toate anexele lucrării de licență, cu caracter profesional)"

B. Înscrierea se realizează accesând aplicația pentru absolvenți: https://websinu.utcluj.ro/

C. După susținerea și promovarea examenului de finalizare a studiilor, se completează on-line fișa de lichidare.

D. După aprobarea fișei de lichidare de către secretariat se va face programare on-line pentru ridicarea adeverinței de absolvent și a actelor originale aflate la dosarul studentului. Absolvenții vor aduce la secretariat: copie dupa certificatul de nastere, copie dupa cartea de identitate. Absolventii de la nivel Licență, vor aduce si 2 poze ¾, color, pe hârtie fotografică, recent realizate (se trece pe verso numele din certificatul de naștere) pentru eliberarea diplomei.

Toți absolventii trebuie să aibă cont instituțional (utcluj), pentru a putea accesa platforma Microsoft Teams. (Vezi link creare cont)

Procedura operationala Finalizare studii

Procedura operationala verificare anti-plagiat

Ghid

Coperta lucrare

Anexa 1- prima pagina

Anexa 2 - titlul lucrarii

Anexa 3

Anexa 4 - Fisa absolventului

Anexa 5- Recenzie

Anexa 6 - Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea