Anul I - LST

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
1.00 Modelarea si planificarea transporturilor 1
2.00 Managementul motoarelor pentru autovehicule de transport 1
3.00 Colectarea si prelucrarea datelor in transporturi 1
4.10 Sisteme geografice informationale pentru transporturi 1
4.20 Teoria informatiei si coduri 1
5.00 Modelarea si simularea sistemelor de transport 1
6.00 Activitate de cercetare-proiectare 1 1
7.00 Managementul si ingineria traficului rutier 2
8.00 Logistica transporturilor 2
9.10 Infrastructura in transporturi 2
9.20 Managementul calitatii si burse pentru transporturi 2
10.00 Auditul sigurantei rutiere 2
11.00 Activitate de cercetare-proiectare 2 2
201.00 Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor 1
202.00 Proiectarea si managementul programelor educationale 2
203.10 Comunicare educationala 2
203.20 Metodologia cercetarii educationale 2
203.30 Educatie integrata 2