Anul II - LST

Planul de invatamant

Cod Denumire disciplina Semestrul
12.00 Modelarea si simularea sistemelor de transport 1
13.00 Dinamica accidentelor de circulatie 1
14.00 Mobilitate urbana si poluarea produsa prin transporturi 1
15.00 Managementul calitatii si burse pentru transporturi 1
16.10 Modele logistice pentru transportul public 1
16.20 Modele logistice pentru transportul de marfuri 1
17.00 Activitate de cercetare-proiectare 3 1
18.00 Practica de cercetare 2
19.00 Elaborare lucrare de disertatie 2
20.00 Practica pentru elaborarea lucrarii de disertatie 2
21.00 Sustinere lucrare de disertatie 2
204.00 Didactica domeniului si dezvoltarii in didactica specialitatii (invatamant liceal, postliceal) 1
205.10 Managementul organizatiei scolare 1
205.20 Ploitici educationale 1
205.30 Educatie interculturala 1
206.00 Practica pedagogica (in invatamantul liceal, postliceal) 2
207.00 Examen de absolvire nivel II 2

 

 

Contact

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si Mecanica
Adresa: B-dul Muncii nr.103-105, cod 400641, Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264/401602,
Secretariat: Tel. 0264/401658, 0264/401787
Fax: 0264/415490