Cazarea studenților Facultății de ARMM este asigurată în Campusul Studențesc Mărăști, căminul 2B - Str. Fabricii de Zahăr 58.

 

Azi, 29.09.2023 in intervalul orar 11-14 se vor prezenta la cazare studentii de pe Lista de rezerva de la pozitia 93 până la poziția 101 inclusiv.

LISTA DE REZERVĂ - 28.09.2023

Azi, 28.09.2023 in intervalul orar 13-18 și mâine 29.09.2023 între orele 9-11 se vor prezenta la cazare studentii de pe Lista de rezervă de la poziția 43 până la poziția 92 inclusiv.

LISTA DE REZERVĂ - 28.09.2023

LISTA ADIȚIONALĂ

 

LISTE CU STUDENȚII CARE SE CAZEAZĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023-2024:

- Studenti straini (cetateni din Republica Moldova, diaspora, EU, non-EU, UE)

- Studenti cu activitati in organizatiile studentesti

- Familisti

- Doctoranzi

- Studenti admisi in anul I LICENTA

- Studenti admisi in anul I MASTER

- Studenti integralisti - licenta

- Studenti integralisti - master

- Studenti cu credite restante - în limita locurilor rămase

 

Calendarul Cazărilor - 2023

Data Orele An de Studiu
26.09.2023 Prima zi 08-20 Studenți din anul I licență.
27.09.2023 A doua zi 08-20 Studenți la master, studenți casatoriți, doctoranzi, angajați tineri, studenții din anul IV,III,II licență. În acestă ordine.
28.09.2023 A treia zi 08-11 Studenții care nu s-au putut prezenta din motive obiective în zilele anterioare și au anunțat comisia de cazare din cămin.
28.09.2023 A treia zi 13-18 Studenții cu drept de cazare în urma glisării listelor în limita locurilor disponibile.
29.09.2023 A patra zi 09-14 Studenții cu drept de cazare în urma unei noi glisări în limita locurilor disponibile din ziua anterioară.

             Notă: Zilnic, între orele 12-13, comisiile de cazare se vor afla în pauză de masă.

Studenții sunt obligați să se prezinte la data, ora și locația fixată conform listelor întocmite și afișate de comisia de cazare a facultății. În caz contrar studenții își pierd dreptul de cazare!!!

Dacă din motive obiective prezența studentului nu este posibilă la data și ora stabilită acesta, pentru a nu-și pierde locul în cămin, va anunța prin email comisia de cazare (bogdan.cupsa@staff.utcluj.ro) din căminul unde a fost repartizat până cu o zi înainte de începerea cazărilor.

 

La cazare vă rugăm să vă prezentați în ziua alocată cu următoarele documente:

    - Copie după actul de identitate.

    - Copie după certificatul de naștere.

    - Aviz epidemiologic eliberat de către medicul de familie sau de către medicul de la cabinetele medicale din complexele studențești ale UTC-N.

    - 3 fotografii (3 x 4 cm), (două pentru contractul de închiriere şi una pentru legitimaţia de cămin).

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti ale UTC-N.

Adresa D.G.A. - Cazare - 2023