Autovehicule Rutiere şi Transporturi (ART)

Departamentul de Autovehicule Rutiere şi Transporturi s-a înfiinţat în 3 octombrie 2011, ca urmare a reorganizării Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, pe structura a două catedre: Catedra de Autovehicule Rutiere şi Maşini Agricole şi Catedra de Geometrie Descriptivă şi Grafică Inginerească. Activitatea membrilor departamentului se adresează în principal studenţilor Facultăţii de Mecanică, dar şi celor de la alte facultăţi ale Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Departamentul girează trei specializări la ciclul de licenţă: Autovehicule Rutiere, Ingineria Transporturilor şi Trafic, Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară şi patru programe de masterat: Automobilul şi Mediul, Logistica Transporturilor Rutiere, Ingineria Biosistemelor în Agricultură şi Industria Alimentară şi Energii Regenerabile (în colaborare cu Departamentul de Inginerie Mecanică).

Director ART: Prof.dr.ing. István BARABÁS (+40-(0)264-401674, Istvan.Barabas@auto.utcluj.ro)

 

 

Inginerie Mecanică (IM)

Departamentul de Inginerie Mecanică, reprezintă un colectiv cu preocupări didactice şi de cercetare, orientate spre domenii de mare actualitate şi interes pentru industrie, calitatea vieţii şi calitatea mediului. Departamentul contribuie la formarea studentilor de la numeroase facultăţi ale Universitaţii Tehnice din Cluj-Napoca, prin cateva discipline fundamentale: rezistenţa materialelor, metoda elementului finit, termotehnică, mecanica fluidelor, acţionări hidraulice şi alte discipline de specialitate. Departamentul coordonează activităţile didactice la specializarea de licenţă Sisteme si Echipamente Termice, respectiv la programele de master: Managementul Energiei Termice şi Energii Regenerabile.

Director IM: Prof.dr.ing. Dan OPRUȚA (+40-(0)264-401688, Dan.Opruta@termo.utcluj.ro)

 

 

Mecatronică şi Dinamica Maşinilor (MDM)

Departamentul de Mecatronică și Dinamica Mașinilor girează pregătirea studenţilor de la licenţă, specializările Mecanică Fină şi Nanotehnologii şi Mecatronică şi două programe de master, Ingineria Sitemelor Mecatronice şi Inginerie de Precizie şi Managementul Calităţii. Colectivul departamentului susţine şi activităţile didactice privind disciplinele: mecanisme, mecanică fină, mecatronică, biomecatronică, fluidtronică pentru alte programe de studii aparţinând facultăţilor Universitaţii Tehnice din Cluj-Napoca. Baza materială pentru activităţile didactice şi de cercetare asigură materializarea principiilor de bază consacrate: "învăţare prin practică" şi "învăţare prin cercetare". Aceste abordări favorizează interdisciplinaritatea, ca bază pentru stimularea iniţiativei şi creativităţii.

Director MDM: Prof.dr.ing. Mircea-Viorel BARA (+40-(0)264- 401683, Mircea.Bara@mdm.utcluj.ro)