Misiunea Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică constă în:

1) formarea academică în domeniile pe care le gestionează prin învăţământ de licenţă, masterat şi doctorat;

2) cercetarea științifică și transferul de tehnologie și expertiză spre mediul economic și social;

3) cooperarea interuniversitară națională și internațională.