Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi

 

 • Ingineria autovehiculelor
 • Diagnosticare
 • Combustibili și biocombustibili
 • Trafic și securitate rutieră
 • Controlul și reducerea poluării sonore
 • Motoare cu ardere internă
 • Arderea combustibililor
 • Maşini agricole
 • Studiul suprafețelor cu aplicație în tehnică
 • Studiul limbajului grafic în gândirea inginerească
 • Studiul formelor pe baza design-ului modern

 

Departamentul de Inginerie Mecanică

 

 • Termodinamica tehnică
 • Sisteme energetice
 • Transfer termic
 • Instalații frigorifice
 • Mecanica fluidelor
 • Surse de energie regenerabile
 • Simularea numerică
 • Mecanică experimentală
 • Încercarea și caracterizarea materialelor

 

Departamentul de Mecatronică şi Dinamica Maşinilor

 

 • Mecanisme şi Dinamica Maşinilor
 • Mecatronică
 • Robotică
 • Biomecatronică
 • Mecanică Fină
 • Tehnologii Educaționale