FACULTATEA DE AUTOVEHICULE RUTIERE, MECATRONICĂ ȘI MECANICĂ

 

Facultatea noastră își are rădăcinile în Facultatea de Mecanică cu o tradiție de peste 45 de ani în învățământul tehnic clujean. Numele de azi al facultății nu face decât să cuantifice domenii educaționale rezultate din dezvoltarea învățământului în direcții de impact pe piața economică.

Așa după cum este și denumirea facultății, misiunea noastră este să pregătim ingineri specialiști în domeniile: Ingineria Autovehiculelor, Mecatronică și Robotică și Inginerie Mecanică. Acestor trei domenii menționate li se adaugă domeniul Ingineria Transporturilor cu specializarea Ingineria Transporturilor și a Traficului, specializare dezvoltată în ultimii 10 ani.

În domeniul Ingineriei mecanice, oferta noastră educațională cuprinde trei linii de studii cu specializările:

    - Sisteme și echipamente termice;

    - Mecanică fină și nanotehnologii;

    - Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară.

Domeniul Ingineriei Autovehiculelor este reprezentat prin specializarea Autovehicule Rutiere, iar în domeniul mecatronic desfășurăm specializarea de Mecatronică. Din anul 2011, în domeniul transporturilor, specializarea Ingineria Transporturilor și a Traficului completează oferta noastră educațională cunoscând un trend ascendent constant.

Pentru toate domeniile de licență, facultatea prezintă o ofertă educațională de master generoasă, care se concretizează în specializări după cum urmează:

 

În domeniul Inginerie Mecanică, oferta de master cuprinde următoarele programe:

    - Ingineria biosistemelor în agricultură și industrie alimentară;

    - Inginerie de precizie și managementul calității;

    - Energii regenerabile;

    - Fiabilitatea și mentenanța sistemelor mecanice.

 

În domeniul Ingineria Autovehiculelor, oferta de master cuprinde următoarele programe:

    - Automobilul și mediul;

    - Sisteme de management și control ale autovehiculelor;

    - Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor (cu predare în limba engleză).

 

În domeniul Mecatronică și Robotică, oferta de master cuprinde programul:

    - Ingineria sistemelor mecatronice.

 

În domeniul Ingineria Transporturilor, oferta de master cuprinde programul:

    - Logistica și siguranța în transporturi.

 

În prezent în Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică studiază peste 1600 de studenți atât la ciclul de studii de licență cât și la master și doctorat.

Oferim o pregătire educațională completă susținută de o bază materială modernă, cadre didactice cu înaltă pregătire și experiență națională și internațională care desfășoară o susținută activitate de cercetare.

Activitatea aplicativă desfășurată cu studenții este orientată în asigurarea abilităților practice avansate necesare unui viitor inginer. În acest sens,  studenții noștri beneficiază de stagii de practică și burse internship oferite de companii de renume precum Porsche Engineering, Bosch, Intercontinental, Routier și alte companii cu activitate în domeniul nostru educațional.

Desigur, suntem bine reprezentați și în parteneriatele internaționale cu facultăți de profil din Europa și nu numai, iar aceasta se concretizează prin schimb de studenți, adică stagii educaționale cu durata de un semestru sau un an (programe ERSAMUS).

Atractivitatea domeniilor de studii oferite de Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică constă în primul rând în angajabilitatea studenților după încheierea studiilor (peste 90%), iar din acest punct de vedere suntem mândri de faptul că absolvenții noștri ocupă poziții importante manageriale sau de execuție în companii de renume.

Completăm activitatea didactică cu o ofertă extracurriculară diversă, tinerii studenți având oportunitatea să-și dezvolte aptitudini în cadrul cercurilor științifice organizate pe fiecare domeniu de studiu. Acestea s-au concretizat de-a lungul anilor în participări la competiții studențești organizate în țară și străinătate.

Nu în ultimul rând Campusul studențesc Mărăști unde sunt găzduiți studenții noștri, bazinul olimpic și sălile de sport asigură condiții de găzduire și relaxare.