Anunțuri importante

NOU!!! Concurs selecție burse mobilități studenți ERASMUS+ sesiunea Aprilie 2023

Tip mobilități:

 • Stagii de plasament 2023

Ghid UTCN Mobilități Erasmus [LINK]

Calendar desfășurare concurs selecție:

 • 28 Martie-18 Aprilie 2023 - Depunere dosar
 • 21 Aprilie 2023 ora 8.30 - Interviu
 • 24 Aprilie 2023 - Anunț rezultate

Conținut dosar candidatură:

 • Formular de înscriere, cu precizarea opțiunilor
 • Scrisoare de intenție redactată în limba engleza (sau în limba în care se va efectua stagiul)
 • Curriculum vitae (format Europass), în limba engleză și/sau în limba în care se va efectua stagiul
 • Certificat de competență lingvistică în concordanță cu limba de predare a programului de studiu la universitatea gazdă
 • Proiect - mobilitate de plasament, ce va continue:
  • prezentare sintetică a proiectului de cercetare (descriere universitate/laborator/ companie in care se va efectua stagiul si activitățile vizate)
  • coordonatorul științific din UTCN (de ex. tutore de an)
  • scrisoare/email de acceptare stagiu la instituția gazda
 • Alte documente (opțional): atestate profesionale, diplome, certificate, scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu

Dosarul de candidatură se va depune online utilizând platforma MS Teams, clasa “ARMM Erasmus+” (assignment) până cel târziu în data de 18 Aprilie 2023 ora 24.00.

Informații suplimentare privind cadrul de desfășurare a procesului de selectie pot fi gasite la adresa: http://bri.utcluj.ro/docbpc_cj/docbpccj123.pdf

Consultații burse Erasmus, Marți-Joi între orele 9:00-10:00, sala C302
Coordonator Erasmus Fac. ARMM: Conf.dr.ing. Ciprian Lăpușan
ciprian.lapusan@mdm.utcluj.ro

 

Lista acordurilor Erasmus+

 

Formularele necesare mobilităților Erasmus+

 

Foreign exchange students information