ANUL I

Activitatea de Practică de domeniu I (vezi Fișa Disciplinei în funcție de specializare) se va efectua în cadrul Atelierelor Universității Tehnice din Cluj-Napoca, conform Orarului.
Colocviul de practică se susține în oricare din Sesiunile din Vară sau Toamnă conform Structurii anului universitar in curs.


ANUL II

Activitatea de Practică de domeniu II (vezi Fișa Disciplinei în funcție de specializare) se va efectua conform Ghidului de Practică.

Ø Pentru realizarea practicii la societăți comerciale STUDENȚII trebuie să:

· Identifice societăți comerciale la care doresc să desfășoare activitatea de practică.

· Ceară acceptul din partea firmei pentru desfășurarea activității de practică.

· Completeze, semneze (ANEXA 1) Cererea pentru efectuarea practicii și să solicite avizul Consilierului de studii, privind societatea la care se desfășoară activitatea.

· Depună (Anexa 1) Cerere efectuare practică la Secretariatul Facultății.

· Completeze, semneze (ANEXA 2) Convenția cadru pentru efectuarea practicii și să o transmită pentru completare Societății Comerciale, în 3 exemplare.

· Primească (ANEXA 2) Convenție cadru practică completată și semnată de la Societatea Comercială și să solicite completarea și semnarea de către Consilierul de studii, (3 exemplare).

· Depună (ANEXA 2) Convenție cadru practică la Secretariatul Facultății în 3 exemplare și să preia 2 exemplare, după semnarea de către Prodecanul didactic.

· Se prezinte la Societatea Comercială, la data începerii activității de practică, cu 1 exemplar din (ANEXA 2) Convenție cadru practică, pe care îl păstrează firma.

· Consemneze, noteze zilnic, pe perioada de desfășurare a activităților referitoare la stagiul de practică în Caietul/Raportul de practică.

Ø La finalizarea stagiului STUDENȚII trebuie să:

· Solicite și primească de la Societatea Comercială (ANEXA 3_model) Adeverința de practică.

· Solicite și primească de la Societatea Comercială (ANEXA 4) Fișa de evaluare a activității.

· Prezinte la Colocviul de practică în oricare din Sesiunile din Vară sau Toamnă, Caietul/Raportul de practică semnat de supervizorul din firmă, (ANEXA 3) Adeverința de practică și (ANEXA 4) Fișa de evaluare a activității.

Prezentarea în Sesiunea din Toamnă, în cazul în care stagiul s-a efectuat în perioada vacanței de vară, NU este restanță.

Documente:

                        Ghidul de practică

                        (Anexa 1) Cerere efectuare practică

                        (Anexa 2) Convenție cadru practică

                        (Anexa 3_model) Adeverință de practică

                        (Anexa 4) Fișa de evaluare a activității

                        Tematică SSM

 

ANUL III

Activitatea de Practică de specialitate se va efectua sub coordonarea Departamentelor care gestionează specializăriile girate de Facultate.

Prezentarea în Sesiunea din Toamnă, în cazul în care stagiul s-a efectuat în perioada vacanței de vară, NU este restanță.