Hotărâri ale Consiliului Facultății ARMM

 

Dată ședință Ordinea de zi

12.05.2022

 1. Analiza propunerilor privind modul de desfasurare a activitatilor didactice la masterat in anul univ. 2022-2023;
 2. Reavizarea Comisie de analiză a dosarelor candidaților înscriși la concursurile didactice și de verificare a informațiilor din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UTC-N;
 3. Diverse.

11.05.2022

 1. Avizarea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată și determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022 și a Comisiilor de soluționare a contestațiilor, conform documentului atasat.

23.03.2022

 1. Avizarea Planurilor de invatamant, pentru ciclul de licenta si ciclul de master, pentru promotia care incepe cu anul univ. 2022-2023;
 2. Aprobare sesiune speciala pentru studentii din anii terminali(ciclul de licenta si master);
 3. Burse acordate in semestrul II;
 4. Raportul de activitate al facultatii pentru anul 2021;
 5. Diverse.

03.03.2022

 1. Avizarea posturilor didactice propuse a fi scoase la concurs in sem II al anului univ. 2021-2022 (document atașat);
 2. Solicitarea Departamentului de Inginerie Mecanica pentru lichidarea programului de master Managementul Energiei Termice (document atașat).

01.03.2022

 1. Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor pentru anul univ. 2021-2022 (document atașat).

22.02.2022

 1. Avizarea Metodologiei de admitere la master pentru anul univ. 2022-2023 (document atașat) si Calendarul de admitere la master (document atașat).
 2. Planul strategic 2020-2024 (actualizat). Poate fi accesat la adresa https://armm.utcluj.ro/plan-strategic.html.

16.02.2022

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice;
 2. Avizarea Regulamentului de repartizare pe specializari a studentilor din anul II IM;
 3. Diverse.

20.01.2022

 1. Vot electronic cu privire la Organizarea unei sesiuni excepționale în perioada 21.02 - 02.03.2022, conform documentului atașat.

14.01.2022

 1. Vot electronic cu privire la completarea Comisiilor Consiliului facultății cu reprezentanții studenților nominalizați în urma celor două runde de alegeri organizate de OSUT, și adăugarea în Comisia 7. - COMISlA DE DISCIPLINĂ UNlVERSITARĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ a domnului Conf.dr.ing. Olimpiu Hancu (document atașat).

15.12.2021

 1. Planul Operațional al FARMM (document atașat);
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al facultății (document atașat);
 3. Organigrama facultății (document atașat).

09.12.2021

 1. Avizarea comisiilor de concurs pentru posturilor didactice scoase la concurs în sem. I al anului  univ. 2021-2022;
 2. Avizarea comisiilor de contestații;
 3. Avizarea Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor;
 4. Aprobarea solicitării Departamentului MDM privind numirea dl. Conf.dr.ing. Hancu Olimpiu ca și responsabil al specializării Mecatronică;
 5. Diverse.

10.11.2021

 1. Având în vedere Art. 6 (2) din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat în UTCN, disponibil la adresa: https://www.utcluj.ro/media/decisions/2020/10/26/Regulament_acordare_credite_pentru_activitatea_de_voluntariat.pdf, vă rugăm să vă exprimați votul electronic cu privire la acordul cererilor de voluntariat ale studenților din tabelul atașat (document atașat).

04.11.2021

 1. Validarea rezultatului alegerilor studenților în Consiliul Facultății:
 • Băbeanu Răzvan – III AR
 • Barb Dudan Andreea Daniela – II MTR
 • Domokos Adam – II AR
 • Kulcsar Iulia Natalia - II MTR

02.11.2021

 1. Aviz validare rezultat concurs, organizat in cadrul Dep. ART, pentru cadru didactic asociat incepand cu data de 5.11.2021 – ore vacantate prin demisia unui cadru didactic anjajat pe perioada determinata (document atașat).

28.10.2021

 1. Aprobarea Comisiei de evaluare și acordare a burselor de performanță academică, merit și sociale, pentru anul univ. 2021/2022 (document atașat);
 2. Aprobarea Comisiei  de  analiză  a  dosarelor  candidaţilor înscrişi  la concurs pentru obţinerea  bursei de performanţă ştiinţifică, pentru anul univ. 2021-2022 (document atașat).

Arhivă

 1. Arhivă pentru hotărârile de consiliu desfășurate în perioada 14.10.2016-21.10.2021