Dată ședință:

 

Ordinea de zi

 

02.11.2021

 

 1. Aviz validare rezultat concurs, organizat în cadrul Dep. ART, pentru cadru didactic asociat începand cu data de 05.11.2021 – ore vacantate prin demisia unui cadru didactic angajat pe perioadă determinată.

 

28.10.2021

 

 

 1. Aprobarea Comisiei de evaluare și acordare a burselor de performanță academică, merit și sociale, pentru anul univ. 2021/2022 (document atașat);
 2. Aprobarea Comisiei de analiză a dosarelor candidaţilor înscrişi la concurs pentru obţinerea bursei de performanţă ştiinţifică, pentru anul univ. 2021-2022 (document atașat).

 

24.09.2021

 

 1. Avizarea listei cu cadrele didactice asociate, pentru anul univ. 2021-2022 (document atașat)

 

20.09.2021

 

 

 

 1. Avizarea Statelor de functii pentru anul univ. 2021-2022;
 2. Rezultate admitere licenta si master;
 3. Deschidere an universitar;
 4. Diverse.

 

20.07.2021

 

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor, pentru posturile didactice, desfășurate în sem. II al anului univ. 2020-2021 (document atașat).

 

05.07.2021

 

 

 1. Avizarea Subcomisiilor de admitere la master, pe domenii (document atașat);
 2. Avizare Anexa 2 (Structura eseului motivațional) din METODOLOGIA Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de master (document atașat).

 

19.05.2021

 

 

 

 

 1. Avizarea comisiilor de concurs pentru posturilor didactice scoase la concurs în sem II;
 2. Avizarea comisiilor de soluționare a contestațiilor;
 3. Avizarea Comisie de verificare a îndepliniri standardelor UTCN;
 4. Repartizarea cifrei de școlarizare, pentru licență și master, pentru anul univ. 2021-2022;
 5. Diverse.

Notă: Documentele vor fi încarcate pe platforma Teams, Consiliul Facultății.

 

26.03.2021

 

 

 

 1. Avizarea Planurilor de învățământ, ciclul de licență și master, pentru promoția care începe cu anul universitar 2021-2022:
 2. Propunere Hotărâre a CF cu privire la efectuarea practicii pentru sem. II al anului universitar curent (fișier atașat).

Notă: Modificarile propuse de Departamentul MDM pentru planurile de învățământ la specializările Mecatronică și Ingineria Sistemelor Mecatronice au fost discutate și avizate în Consiliul facultății din 10.03.2021 iar pentru celelalte specializări planurile de învățământ păstrează forma din anul precedent.

 

10.03.2021

 

 

 

 1. Avizarea posturilor didactice scoase la concurs în sem II;
 2. Organizarea unei sesiuni excepționale pentru anii terminali licență și master;
 3. Solicitare modificare planuri de învățământ, Departament MDM;
 4. Diverse.

 

24.02.2021

 

 

 

 1. Avizarea Regulamentului de repartizare pe specializări pentru anul II Inginerie Mecanică;
 2. Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor;
 3. Avizarea Metodologiei de admitere la master pentru anul univ. 2021-2022;
 4. Diverse.

 

17.12.2020

 

 

 1. Premierea rezultatelor cercetarii pentru anul 2020;
 2. Rezultate deosebite ale studenților facultății;
 3. Diverse.

 

03.12.2020

 

 

 1. Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice scoase la concurs în sem I al anului univ. 2020-2021 (doc. atașat);
 2. Avizarea comisiilor pentru soluționarea contestațiilor (doc. atașat);
 3. Avizarea Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor UTC-N (doc. atașat).

 

26.11.2020

 

 

 

 

 1. Admitere ciclul licență și master pentru anul univ. 2021-2022. Comisii de admitere, cifre de scolarizare propuse;
 2. Validarea studenților aleși pentru Consiliul facultății;
 3. Solicitare Dep. IM - Înfiintarea unui program de studii de licență în limba franceză;
 4. Diverse.

Notă: Consiliu facultății se va desfășura online pe Platforma TEAMS.

 

11.11.2020

 

 

 

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor privind acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice (document atașat);
 2. Burse acordate în sem I al anului univ. 2020-2021 (document atașat);
 3. Validarea candidaturilor pentru funcția de Director adjunct la extensia Alba Iulia (documente atașate);
 4. Diverse.

 

21.10.2020

 

 

 

 1. Avizarea Comisiilor la nivelul Facultății de ARMM (documente atașate)
 2. Avizarea reprezentantului studenților în Biroul Consiliului Facultății (adresa OSUT atașată)
 3. Avizarea studentului Cotruță Alexandru în Consiliul facultății (adresa OSUT atașată)
 4. Diverse

 

15.10.2020

 

 1. Posturile scoase la concurs în sem I al anului univ. 2020/2021 (fișier atașat)

 

25.09.2020

 

 

 1. Aprobarea listei de candidați pentru funcția de prodecani;
 2. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru cadrele didactice asociate;
 3. Diverse.

 

21.09.2020

 

 

 

 1. Prezentarea Raportului de activitate pentru mandatul 2016-2020 (în intervalul orar 9:00 - 9:30 onsite și online Teams);
 2. Avizarea candidaturilor pentru funcția de decan (9:30-10:20) - conform Metodologiei prezența fizică este obligatorie (nefiind posibil vot electronic) iar avizarea este validă dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din membrii Consiliului facultății;
 3. Diverse (10:20-10:30).

 

15.09.2020

 

 

 1. Aprobarea Statelor de funcții pentru anul univ. 2020-2021;
 2. Măsuri privind începerea anului universitar 2020-2021;
 3. Diverse.

 

11.09.2020

 

 1. Avizarea rezultatelor posturilor didactice scoase la concurs (document atașat);
 2. Solicitarea Dep. ART cu privire la prelungirea activitătții didactice pentru postul de asistent pe perioadă determinată (document atașat).