Hotărâri ale Consiliului Facultății ARMM

 

Dată ședință Ordinea de zi

14.05.2024

 1. Avand in vedere modificarile la Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire, licenta/diploma si disertatie in UTC-N, aprobate prin Hotararea Senatului nr. 1801/25.04.2024, s-au actualizat comisiile de finalizare a studiilor conform documentului atasat

10.04.2024

 1. Avizarea Comisiilor Consiliului Facultatii;
 2. Aprobarea unei sesiuni speciale pentru anii terminali(IV licenta si II master) (doc. atasat);
 3. Validarea studentului nou ales in Consiliul Facultatii;
 4. Pregatirea Sesiunii de comunicari stiintifice studentesti, Editia a XVIII-a;
 5. Validarea studentilor inscrisi la voluntariat in sem II;
 6. Diverse

20.03.2024

Ordine de zi:

 1. Prezentarea Raportului decanului pentru anul 2023;
 2. Prezentarea Raportului decanului pentru intreaga activitate 2020-2023;
 3. Avizarea membrilor alesi in Consiliul facultatii si in Senatul UTC-N (document atasat);
 4. Diverse.

08.03.2024

Va rugam sa ne transmiteti votul electronic, pana vineri 08.03.2024, ora 12, cu privire la actualizarea denumirilor in limba engleza si operarea in aplicatia SINU pentru programele: Autovehicule rutiere, Automobilul si Mediul, conform solicitării Departamentului ART(doc. atasat).

28.02.2024

Se convoaca Consiliul facultății pentru data de 28.02.2024, ora 11,50, Sala de consiliu, cu următoarea ordine de zi:

 1. Avizarea Planurilor de invatamant licenta si master, pentru promotia care incepe cu anul univ. 2024-2025(documentele vor fi afisate pe TEAMS, canal: Consiliul facultatii/Fisiere/Sedinte consiliu/Sedinte 2024)
 2. Avizarea Metodologiei de admitere la master si calendarul de admitere pentru anul univ. 2024-2025 (document 1, document 2);
 3. Regulamentul de repartizare pe specializari a anului II Inginerie Mecanica (document atasat);
 4. Avizare dosar cadru didactic asociat pentru sem II, Dep. IM;
 5. Diverse.

07.02.2024

Avand in vedere ca sedinta Consiliului facultatii programata pentru data de 31.01.2024 nu s-a putut desfasura din lipsa de cvorum,
Se convoaca Consiliul facultății pentru data de 07.02.2024, ora 11,00, Sala de consiliu, cu următoarea

Ordine de zi:

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pe posturile didactice (sub rezerva nedepunerilor de contestatii);
 2. Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor pentru anul univ. 2023-2024 (doc. atasat);
 3. Avizarea Comisiilor pentru taberele studentesti (doc. 1 și doc. 2);
 4. Avizarea propunerii de membru in Comisia de Etica la nivel de universitate (doc. atasat);
 5. Diverse.

Mentionam ca punctele 2,3 si 4 de pe ordinea de zi au fost anuntate si pentru sedinta din data de 31.01.2024 care nu s-a desfasurat din motivele mentionate mai sus.

31.01.2024

 1. Premierea studentilor pentru rezultatele deosebite obtinute la concursuri in anul 2023;
 2. Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor pentru anul univ. 2023-2024 (document atasat);
 3. Avizarea Comisiilor pentru taberele studentesti;
 4. Propunere membru in Comisia de Etica la nivel de universitate;
 5. Diverse.

04.12.2023

 1. Avizarea comisiilor pentru admiterea 2024-2025 si modalitatea de admitere (fisier atasat);
 2. Propunere Criterii suplimentare de admitere, pe facultate (fisier atasat);
 3. Cifre de scolarizare propuse pentru admitere 2024-2025;
 4. Avizarea componentei Comisiilor de concurs si a Comisiilor de contestații pentru posturile didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată/determinată în sem I al anului univ. 2023-2024 (fisier atasat);
 5. Avizarea Comisiei de analiză a dosarelor candidaților înscriși la concursurile didactice și de verificare a informațiilor din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UTC-N;
 6. Diverse

02.11.2023

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor desfasurate la nivelul departamentelor ART si IM privind acordarea gradatiilor de merit in anul univ. 2023-2024 (doc. atasat 1, doc. atasat 2).
 2. Diverse.

23.10.2023

 1. Avizarea posturilor didactice propuse a fi scoase la concurs in sem I; (doc. atasat)
 2. Avizarea solicitarii dep. ART privind dosarul dl. Rusan Claudiu Ioan  ca si cadru didactic asociat, deoarece incepand cu 1 octombrie nu mai este cadru didactic angajat pe prioada determinata in UTCN .

11.10.2023

 1. Avizarea comisiilor pentru anul univ. 2023-2024: (cf. documentelor atasate)
 2. -Comisia de evaluare si acordare a burselor de performanta academica, merit, sociala
 3. -Comisia de analiza a dosarelor candidatilor inscrisi la concurs pentru obtinerea bursei de performanta stiintifica
 4. -Comisia de selectie a studentilor pentru programul ERASMUS+
 5. -Comisia de echivalare si recunoastere a creditelor in cadrul mobilitatilor ERASMUS+ si alte tipuri de mobilitati
 6. -Comisia de coordonare a creditelor de voluntariat la nivel de facultate
 7. -Comisia de echivalare si recunoastere a creditelor pentru studentii transferati, reinmatriculati, reluare studii
 8. Avizarea in Consiliul facultatii a documentelor asumate in BCF;
 9. Analiza retragerilor din anul I dupa afisarea rezultatelor finale la admitere;
 10. Diverse

27.09.2023

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru selectarea cadrelor didactice asociate care vor desfasura activitati in regim de plata cu ora in anul univ. 2023-2024 (doc. atasat).

20.09.2023

 1. Avizarea Statelor de functii pentru anul univ. 2023-2024.
 2. Avizarea solicitarilor, primite de la Dep. ART si Dep. IM, de prelungire a activitatii didactie pe posturile de Asistent universitar pe perioada determinata.
 3. Diverse.

06.09.2023

 1. Validarea propunerilor de membri in Biroul Electoral al Sectiei de Votare nr. 2 (conform Solicitarii atasate).
 2. Diverse.

12.07.2023

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada nedeterminata/determinata (document atasat).

10.07.2023

 1. Avizarea planurilor de invatamant retrase din Sedinta de Senat din data de 22.06.2023;
 2. Desemnarea unui cadru didactic si a unui student care vor candida pentru pozitia de membru in Biroul Electoral al UTC-N;
 3. Diverse.

30.05.2023

 1. Avizarea solicitarii Doamnei prof.dr.ing. Mihaela Suciu pentru prelungirea mentinerii calitatii de titular in invatamant;
 2. Avizarea Comisiei de selectie si a Comisiei de contestatii pentru programul Tabere studentesti 2023.

Documentele justificative sunt incarcate pe platforma TEAMS la Consiliul facultatii/sedinte consiliu/sedinte 2023!

10.05.2023

 1. Avizarea Comisiilor de concurs si a Comisiilor de contestatii pentru posturile didactice scoase la concurs in sem II (MDM, ART);
 2. Stadiul pregatirii Sesiunii stiintifice studentesti;
 3. Diverse.

22.03.2023

 1. Avizarea planurilor de invatamant pentru ciclul de licenta si master, pentru promotia care incepe cu anul univ. 2023-2024 (documente Licenta.zip, Master.zip)
 2. Aprobarea unei sesiuni speciale pentru anii terminali(IV licenta si II master) (doc. atasat)
 3. Validarea studentului nou ales in consiliul facultatii (doc. atasat)
 4. Aprobarea Regulamentului de repartizare pe specializari a studentilor din anul II Inginerie mecanica (document atasat)
 5. Diverse

01.03.2023

 1. Raportul decanului pentru anul 2022;(doc. atasat)
 2. Avizarea comisiilor de finalizare a studiilor; (doc. atasat)
 3. Avizarea posturilor didactice propuse a fi scoase la concurs in sem II;(doc. atasat)
 4. Avizarea Metodologiei de admitere la master (doc. atasat) si calendarul de concurs;(doc. atasat)
 5. Propunere acordare titlu/functia onorifica de Profesor Onorific D-lui HOHL GUNTER, Presedinte interimar EAEC;
 6. Cadre didactice asociate pentru sem II;
 7. Diverse

08.02.2023

 1. Acordarea Diplomelor de premiere a celor mai bune rezultate in cercetarea stiintifica, pentru anul 2022;
 2. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice; (doc. atasat)
 3. Avizarea urmatoarelor comisii actualizate: Comisia de evaluare si acordare a burselor de performanta academica, merit si sociale (doc. atasat); Comisia de selectie a studentilor pentru programul Erasmus+ (doc. atasat); Comisia de echivalare si recunoastere a creditelor in cadrul mobilitatilor Erasmus+ si alte tipuri de mobilitati (doc. atasat);
 4. Avizarea Regulamentului de repartizare pe specializari a studentilor din anul II Inginerie Mecanica.(doc. atasat)
 5. Diverse.

13.12.2022

Avand in vedere schimbarile intervenite in urma alegerilor noilor studenti in Consiliul facultatii, se propune actualizarea urmatoarelor comisii conform documentului atasat:

 1. Comisia de resurse umane si evaluarea personalului
 2. Comisia de cercetare stiintifica
 3. Comisia pentru relatii institutionale si imagine

07.12.2022

 1. Avizarea Comisiilor de concurs, Comisiilor de contestatii si a Comisiei de analiza si verificare, pentru posturile didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată/determinată în sem I al anului univ. 2022-2023;
 2. Avizarea Ghidului de practica de domeniul II, pentru anul II;(document atasat)
 3. Admitere 2023-2024 (comisii de admitere, modalitate admitere licenta/master, locuri propuse);(document atasat)
 4. Diverse.

19.09.2022

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor privind  acordarea gradațiilor de merit pentru cadrele didactice;
 2. Avizarea posturilor didactice scoase la concurs pe perioadă nedeterminată/determinată în sem I al anului univ. 2022-2023;
 3. Actualizarea Comisiilor de burse,  Responsabili programe de studii, Coordonator ECTS la nivel de facultate, Comisia de coordonare a creditelor de voluntariat la nivel de facultate;
 4. Avizarea Planului de învățământ vizând programul de studii de licență Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, cu predare în limba română, în domeniul existent Ingineria Autovehiculelor, inițierea procedurii de validare a calificării și înscriere în RNCIS și demararea procedurii de autorizare provizorie de către ARACIS;
 5. Diverse.

Toate documentele vor fi încarcate pentru consultare pe platforma Teams, Consiliul facultății.

04.10.2022

 1. Avand in vedere schimbarile intervenite la nivelul conducerii facultatii, se modifica componenta Comisie de echivalare si recunoastere a creditelor pentru anul univ. 2022-2023, conform documentului atasat. Va rugam sa va exprimati votul electronic pana maine 04.10.2022, ora 10, cu privire la validarea noii comisii.

30.09.2022

 1. Avand in vedere vacantarea functiei de prodecan didactic prin demisia domnului Sef lucr.dr.ing. Radu Chiorean, cu respectarea cerintelor de reprezentativitate a departamentelor in cadrul decanatului, se propun pentru validare, prin vot electronic, urmatoarele candidaturi:
  1. Conf.dr.ing. Angela Plesa
  2. Sef lucr.dr.ing. Daniel Banyai
 2. Conf. Art.75 alin 2 din Metodologia referitoare la procesul de stabilire si de alegere a structurilor de conducere din Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 2020-2024, decanul va alege un prodecan din lista validata de membrii Consiliului facultatii.

27.09.2022

 1. Avizarea Consilierilor de studii pentru anul univ. 2022-2023;(doc. atasat)
 2. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru cadrele didactice asociate care vor sustine ore in regim de plata cu ora in anul univ. 2022-2023;(doc. atasat)
 3. Avizarea Fiselor de disciplina analizate in fiecare departament.

19.09.2022

 1. Avizarea Statelor de functii pentru anul univ. 2022-2023;
 2. Diverse

27.07.2022

 1. Analiza si avizare masuri privind ocuparea locurilor bugetate neocupate la nivel de facultate;
 2. Analiza intermediara admitere master;
 3. Diverse.

25.05.2022

 1. Validarea cererilor de prelungire de activitate;
 2. Hotărârea Consiliului Facultății privind organizarea unei sesiuni de finalizare a studiilor în luna februarie a anului următor (Art. 7 din Regulamentul de finalizare a studiilor);
 3. Diverse.

12.05.2022

 1. Analiza propunerilor privind modul de desfasurare a activitatilor didactice la masterat in anul univ. 2022-2023;
 2. Reavizarea Comisie de analiză a dosarelor candidaților înscriși la concursurile didactice și de verificare a informațiilor din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor UTC-N;
 3. Diverse.

11.05.2022

 1. Avizarea Comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe durată nedeterminată și determinată în semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022 și a Comisiilor de soluționare a contestațiilor, conform documentului atasat.

23.03.2022

 1. Avizarea Planurilor de invatamant, pentru ciclul de licenta si ciclul de master, pentru promotia care incepe cu anul univ. 2022-2023;
 2. Aprobare sesiune speciala pentru studentii din anii terminali(ciclul de licenta si master);
 3. Burse acordate in semestrul II;
 4. Raportul de activitate al facultatii pentru anul 2021;
 5. Diverse.

03.03.2022

 1. Avizarea posturilor didactice propuse a fi scoase la concurs in sem II al anului univ. 2021-2022 (document atașat);
 2. Solicitarea Departamentului de Inginerie Mecanica pentru lichidarea programului de master Managementul Energiei Termice (document atașat).

01.03.2022

 1. Avizarea Comisiilor de finalizare a studiilor pentru anul univ. 2021-2022 (document atașat).

22.02.2022

 1. Avizarea Metodologiei de admitere la master pentru anul univ. 2022-2023 (document atașat) si Calendarul de admitere la master (document atașat).
 2. Planul strategic 2020-2024 (actualizat). Poate fi accesat la adresa https://armm.utcluj.ro/plan-strategic.html.

16.02.2022

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor didactice;
 2. Avizarea Regulamentului de repartizare pe specializari a studentilor din anul II IM;
 3. Diverse.

20.01.2022

 1. Vot electronic cu privire la Organizarea unei sesiuni excepționale în perioada 21.02 - 02.03.2022, conform documentului atașat.

14.01.2022

 1. Vot electronic cu privire la completarea Comisiilor Consiliului facultății cu reprezentanții studenților nominalizați în urma celor două runde de alegeri organizate de OSUT, și adăugarea în Comisia 7. - COMISlA DE DISCIPLINĂ UNlVERSITARĂ ȘI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ a domnului Conf.dr.ing. Olimpiu Hancu (document atașat).

15.12.2021

 1. Planul Operațional al FARMM (document atașat);
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al facultății (document atașat);
 3. Organigrama facultății (document atașat).

09.12.2021

 1. Avizarea comisiilor de concurs pentru posturilor didactice scoase la concurs în sem. I al anului  univ. 2021-2022;
 2. Avizarea comisiilor de contestații;
 3. Avizarea Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor;
 4. Aprobarea solicitării Departamentului MDM privind numirea dl. Conf.dr.ing. Hancu Olimpiu ca și responsabil al specializării Mecatronică;
 5. Diverse.

10.11.2021

 1. Având în vedere Art. 6 (2) din Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat în UTCN, disponibil la adresa: https://www.utcluj.ro/media/decisions/2020/10/26/Regulament_acordare_credite_pentru_activitatea_de_voluntariat.pdf, vă rugăm să vă exprimați votul electronic cu privire la acordul cererilor de voluntariat ale studenților din tabelul atașat (document atașat).

04.11.2021

 1. Validarea rezultatului alegerilor studenților în Consiliul Facultății:
 • Băbeanu Răzvan – III AR
 • Barb Dudan Andreea Daniela – II MTR
 • Domokos Adam – II AR
 • Kulcsar Iulia Natalia - II MTR

02.11.2021

 1. Aviz validare rezultat concurs, organizat in cadrul Dep. ART, pentru cadru didactic asociat incepand cu data de 5.11.2021 – ore vacantate prin demisia unui cadru didactic anjajat pe perioada determinata (document atașat).

28.10.2021

 1. Aprobarea Comisiei de evaluare și acordare a burselor de performanță academică, merit și sociale, pentru anul univ. 2021/2022 (document atașat);
 2. Aprobarea Comisiei  de  analiză  a  dosarelor  candidaţilor înscrişi  la concurs pentru obţinerea  bursei de performanţă ştiinţifică, pentru anul univ. 2021-2022 (document atașat).

Arhivă

 1. Arhivă pentru hotărârile de consiliu desfășurate în perioada 14.10.2016-21.10.2021