Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică pregăteşte specialişti de înaltă calificare – ingineri, absolvenţi de master şi doctorat – în domeniul ingineriei autovehiculelor, ingineriei transporturilor, ingineriei mecanice și al mecatronicii, în concordanţă cu necesităţile actuale şi de perspectivă. Competenţele absolvenţilor facultăţii permit acestora să-şi desfăşoare activitatea în următoarele ramuri ale ingineriei: ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor, ingineria maşinilor inteligente, inginerie mecanică de precizie, ingineria maşinilor pentru agricultură şi industrie alimentară. Formarea profesională competitivă a specialiştilor este reflectată în structura planurilor de învăţământ, astfel concepute încât să asigure o pregătire polivalentă.

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică din Cluj-Napoca continuă tradiţia învăţământului superior tehnic, înfiinţat în 1948 prin transformarea Şcolii de Subingineri Electromecanici în Institutul de Mecanică. Din 1953 acesta se transformă în Institutul Politehnic, având în componenţă 4 facultăţi dintre care şi Facultatea de Mecanică.

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică a cunoscut momente de restructurare, în care au fost create specializări noi alături de continuarea celor tradiţionale.

Specializarea Mecanică Agricolă a fost înfiinţată în 1962 şi a funcţionat până în 2003, când s-a transformat în Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară (MIAIA).
Specializarea Maşini Termice a funcţionat între 1954-1958, fiind reluată din 1990 sub denumirea de Sisteme şi Echipamente Termice.
Specializarea Mecanică Fină a fost înfiinţată în 1990 şi funcţionează şi în prezent.
Specializarea Autovehicule Rutiere a fost înfiinţată în 1992 şi funcţionează şi în prezent.
Specializarea Mecatronică a funcţionat între 1992-1994, fiind reluată din 1997.

Solicitarea tot mai mare a acestora pe piaţa muncii le conferă stabilitate şi funcţionalitate permanentă.

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică a introdus în activitatea sa cursuri postuniversitare, printre care :

Procese şi instalaţii de ardere (1971),
Metode si mijloace avansate în ingineria şi managementul asigurării calităţii (1995),
Proiectarea asistată a maşinilor din agricultură şi industria alimentară (1996),
Analiza asistată şi cercetarea experimentală în ingineria mecanică (1997),
Proiectarea asistată a maşinilor termice cu poluare redusă (1998),
Logistica transporturilor rutiere (2002) şi Ingineria Circulaţiei Rutiere (1999).

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică este integrată în viaţa economico-socială, activităţile ei fiind cunoscute şi apreciate pe plan local, naţional, cât şi internaţional.