STUDII DE LICENȚĂ (4 ANI)

 

DOMENIUL DE STUDIU

SPECIALIZAREA

RESPONSABIL

DATE DE CONTACT

Ingineria Autovehiculelor

 

 

 

AR - Autovehicule Rutiere

 

 

Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE

 

 

Telefon: 0264-401609

E-mail: Nicolae.Burnete@auto.utcluj.ro

 

ESCCA - Echipamente și Sisteme de Comandă și Control pentru Autovehicule

 

Prof.dr.ing. István BARABÁS

 

 

Telefon: 0264 401674
E-mail: Istvan.Barabas@auto.utcluj.ro

 

Ingineria Transporturilor

 

 

ITT - Ingineria Transporturilor și a Traficului

 

 

Prof.dr.ing. Nicolae FILIP

 

 

Telefon: 0264-401675

E-mail: Nicolae.Filip@auto.utcluj.ro

 

Inginerie Mecanică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFN - Mecanică Fină și Nanotehnologii

 

 

Prof.dr.ing. Cornel BRIȘAN

 

 

Telefon: 0264-401680

E-mail: Cornel.Brisan@mdm.utcluj.ro

 

SET - Sisteme şi Echipamente Termice

 

 

Conf.dr.ing. Florin BODE

 

 

Telefon: 0744/470709

E-mail: Florin.Bode@termo.utcluj.ro

 

SET - Sisteme şi Echipamente Termice (la Alba Iulia)

 

 

Conf.dr.ing. Angela PLEȘA

 

 

Telefon: 0741/185158

E-mail: Angela.Plesa@termo.utcluj.ro

 

MIAIA - Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industrie Alimentară

 

Conf.dr.ing. Marius GHEREȘ

 

 

Telefon: 0264-401676

E-mail: Marius.Gheres@auto.utcluj.ro

 

Mecatronică şi Robotică

 

MTR - Mecatronică

 

Conf.dr.ing. Olimpiu HANCU

 

Telefon: 0264-401756

E-mail: Olimpiu.Hancu@mdm.utcluj.ro