An universitar 2023-2024

 

Oferta educațională a Facultății de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică acopera toate cele trei cicluri de studii superioare în concordanță cu procesul Bologna: Licență - Master - Doctorat.

 

 
Ciclul 1 - Licență (4 ani, 240 ECTS)

 

Nr.crt. Domeniul de studiu Specializarea Plan de înv. Fișele disciplinelor
1. Ingineria Autovehiculelor

Autovehicule Rutiere (AR)

I, II, III, IV Accesează
2.  

Echipamente și Sisteme de Comandă și Control pentru Autovehicule (ESCCA)

I, II, III, IV Accesează
3. Ingineria Transporturilor

Ingineria Transporturilor și a Traficului (ITT)

I, II, III, IV Accesează
4.

Inginerie Mecanică

Mecanică Fină și Nanotehnologii (MFN)

I, II, III, IV Accesează
5.

Sisteme şi Echipamente Termice (SET)

I, II, III, IV Accesează
6.

Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentara (MIAIA)

I, II, III, IV Accesează
7.

Sisteme şi Echipamente Termice (Alba Iulia) (SET-AB)

I, II, III, IV Accesează
8. Mecatronică și Robotică

Mecatronică (MTR)

I, II, III, IV Accesează
 
Ciclul 2 - Master (2 ani, 120 ECTS)

 

Nr.crt Domeniul de studiu Specializarea Plan de înv. Fișele disciplinelor
1. Ingineria Autovehiculelor

Automobilul și Mediul (AM)

I, II Accesează
2.

Sisteme de Management și Control ale Autovehiculelor (SMCA)

I, II Accesează
3.

Tehnici Avansate în Ingineria Autovehiculelor (TAIA)*

*cu predare în engleză

I, II

Accesează

4. Ingineria Transporturilor

Logistică și Siguranță în Transporturi (LST)

I, II Accesează
5. Inginerie Mecanică

Ingineria Biosistemelor în Agricultură și Industria Alimentară (IBAIA)

I, II Accesează
6.

Energii Regenerabile (ER)

I, II Accesează
7.

Inginerie de Precizie și Managementul Calității (IPMC)

I, II Accesează
8.

Managementul Energiei Termice (MET)

I, II Accesează
9.

Fiabilitatea și Mentenanța Sistemelor Mecanice (FMSM) - la Alba Iulia

I, II Accesează
10. Mecatronică și Robotică

Ingineria Sistemelor Mecatronice (ISM)

I, II Accesează