Examene de Finalizare studii

Calendarul examenelor de finalizare studii - Sesiunea IULIE 2024

Comisii finalizare studii

În atenția tuturor absolvenților (licență și master):

Proiectele de diplomă respectiv Lucrările de disertație se elaborează, redactează și prezintă conform GHID - (Apasă aici).

Toți absolvenții trebuie să aibă cont instituțional (utcluj), pentru a putea accesa platforma Microsoft Teams. Pentru crearea contului instituțional vă puteti adresa la: suport@campus.utcluj.ro

Etape pentru susținerea Examenului de finalizare studii:

1. Transmiterea documentelor în format electronic, către Secretarii comisiilor.

Se utilizează clasa Teams corespunzătoare specializării, conform Calendarului. Documentele trebuie să fie avizate de către Coordonatorii științifici.
Fiecare absolvent
încarcă 4 fișiere, doar în format PDF, cu următoarele denumiri și conținuturi:

I) Nume Prenume_Fisa de inscriere.pdf -> Fișă absolvent Licență.  sau Fișă absolvent Master

II) Nume_Prenume_Anexa_A.pdf -> Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6. Toate într-un singur fișier, care în format tipărit reprezintă primele pagini ale Lucrării.

III) Nume_Prenume_Lucrare.pdf -> Proiectul de diplomă sau Lucrarea de disertație în sine, inclusiv rezumatul și bibliografia, fără anexe.

IV) Nume_Prenume_Anexa_B.pdf -> Anexele lucrării cu caracter tehnic/profesional. Toate anexele într-un singur fișier, care în format tipărit reprezintă ultimele pagini ale Lucrării.

2. Verificarea originalității lucrărilor se face de către Secretarii comisiilor în conformitate cu Procedura operațională de verificare anti-plagiat.
Coordonatorii științifici avizează Rapoartele privind constatarea originalității Lucrărilor de licență / disertație: Model Raport.

3. Accesarea aplicației informatice pentru absolvenți: websinu.utcluj.ro pentru înscrierea în cataloagele online, fără a depăși termenul limită.
Se completează: Titlul limba română; Titlu limba engleză; Coordonator științific, fără diacritice.
Secretarii comisiilor validează, în sistemul informatic, absolvenții care au primit aviz pozitiv în Raportul privind originalitatea Lucrării de licență / disertație.

4. Predarea lucrării de finalizare a studiilor în format tipărit, se va face la Comisia de finalizare studii în data susținerii examenului împreună cu: Declarația de conformitate.
Pentru exemplarul tipărit, predat, se utilizeză: Coperta.

Examenele de finalizare studii se desfășoară conform Regulamentului finalizare studii și a Procedurii operaționale Finalizare studii.

Etape după promovarea examenului de finalizare studii:

1. Se completează: FIȘA DE LICHIDARE .

2. Secretariatul eliberează: Adeverința de absolvent și Actele originale aflate la dosarul studentului, după Aprobarea Fișei de lichidare.

Pentru preluarea actelor sunt necesare:

- Fișa de lichidare listată;

- Copie Certificat de naștere;

- Copie Carte de identitate.

- 2 poze 3x4 cm, color, hârtie fotografică, recent realizate (notat pe verso numele din certificatul de naștere), pentru eliberarea Diplomei în cazul absolvenților studiilor de Licență.